• CYPE
  • Продукти
Софтуер за Проектиране, Изчисляване и Оразмеряване на Конструкции
      Цена Цена в интернет Поръчка

Програми

     
 

CYPECAD

     
    CYPECAD Базов 589,00 €    
    Модули:      
    [M] Стоманобетонни колони 179,00 €    
    [M] Стоманобетонни греди 359,00 €    
    [M] Метални колони 179,00 €    
    [M] Метални греди 359,00 €    
    [M] Съединения I. Заварени. Халета с вацовани и заварени двойно Т профили 588,00 €    
    [M] Съединения II. Болтови. Халета с вацовани и заварени двойно Т профили 588,00 €    
    [M] Съединения III. Заварени. Рамки в сградостроителството с валцовани и заварени двойно Т профили 588,00 €    
    [M] Съединения IV. Болтови. Рамки в сградостроителството с валцовани и заварени двойно Т профили 588,00 €    
    [M] Съединения V. Плоски решетки с тръбовидни профили 588,00 €    
    [M] Еднопосочни плочи (определени от потребителя бетонови ребра) 359,00 €    
    [M] Ребрени подове - монолитни, сглобяеми и метални 359,00 €    
    [M] Касетирани плочи 359,00 €    
    [M] Плътни плочи 359,00 €    
    [M] Комбинирани плочи 359,00 €    
    [M] Плочи напрегнати след бетониране 359,00 €    
    [M] Олекотени плочи 359,00 €    
    [M] Шайби 359,00 €    
    [M] Стени за сградостроителство 359,00 €    
    [M] Стоманобетонни стени подложени на равнинни напрежения 359,00 €    
    [M] Стълбища 359,00 €    
    [M] Фундаментни плочи и греди 359,00 €    
    [M] Стени от бетонови блокчета 359,00 €    
    [M] Ростверки (съдържа свързващи и греди от гредоскари) 248,00 €    
    [M] Фундаменти (единични и ивични) (съдържа свързващи и греди от гредоскари) 248,00 €    
    [M] Разширени изчисления на единични фундаменти, фундаменти върху пилоти и рандбалки 359,00 €    
    [M] Базови плочки 179,00 €    
    [M] Взаимодействие на неконструктивните с конструктивните елементи 359,00 €    
    [M] Разширено изчисляване на циментирани повърхности 359,00 €    
    [M] Автоматично въвеждане на файлове: DXF, DWG и модели CAD/BIM 359,00 €    
    [M] Проверка за пожароустойчивост 359,00 €    
    [M] Успоредно изчисление с два процесора 179,00 €    
    [M] Успоредни изчисления с до 8 процесора 359,00 €    
    [M] Експорт към Tekla 1500,00 €    
    [M] Експорт към TecnoMETAL 1500,00 €    
    [M] Експорт във формат CIS/2 1500,00 €    
    Всички модули на Метал 3Д работят в Интегрирани 3Д конструкции на CYPECAD (Интегрирани 3Д конструкции се активира със закупуването на лицензи едновременно за CYPECAD и Метал 3Д)      
    CYPECAD Базов (+9 модула) 1790,00 €    
    CYPECAD Среден (+12 модула) 2390,00 €    
    CYPECAD Пълен (включва всички модули без експорт към Tekla, TecnoMETAL и CIS/2) 4.298,00 € 3.438,00 € Buy CYPECAD here
 

Метал 3Д

     
    Метал 3Д 830,00 € 747,00 €  
    Генератор на рамки 359,00 € 323,10 €  
    Модули:      
    [M] Фундаменти (съдържа свързващи и греди от гредоскари) 248,00 € 223,20 €  
    [M] Ростверки (съдържа свързващи и греди от гредоскари) 248,00 € 223,20 €  
    [M] Базови плочки 179,00 € 161,10 €  
    [M] Дървени профили 179,00 € 161,10 €  
    [M] Съединения I. Заварени. Халета с вацовани и заварени двойно Т профили 588,00 € 529,20 €  
    [M] Съединения II. Болтови. Халета с вацовани и заварени двойно Т профили 588,00 € 529,20 €  
    [M] Съединения III. Заварени. Рамки в сградостроителството с валцовани и заварени двойно Т профили 588,00 € 529,20 €  
    [M] Съединения IV. Болтови. Рамки в сградостроителството с валцовани и заварени двойно Т профили 588,00 € 529,20 €  
    [M] Съединения V. Плоски решетки с тръбовидни профили 588,00 € 529,20 €  
    [M] Алуминиеви профили и сечения, определени от потребителя 359,00 € 323,10 €  
    [M] Проверка за пожароустойчивост 359,00 € 323,10 €  
    [M] Успоредно изчисление с два процесора 179,00 € 161,10 €  
    [M] Успоредни изчисления с до 8 процесора 359,00 € 323,10 €  
    [M] Експорт към Tekla 1500,00 € 1350,00 €  
    [M] Експорт към TecnoMETAL 1500,00 € 1350,00 €  
    [M] Експорт във формат CIS/2 1500,00 € 1350,00 €  
    Метал 3Д Пълен (включва всички модули без експорт към Tekla, TecnoMETAL и CIS/2) 2498,00 € 2248,20 € Buy Metal 3D here
 

Елементи за задържане на терена

     
    Конзолни стоманобетонни подпорни стени 588,00 € 529,20 €  
    Подпорни стени. Сечения определени от потребителя 588,00 € 529,20 €  
    Модул на Елементи за задържане на терена:      
    [M] Изчисление на кръгово-цилиндрична повърхнина на плъзгане 294,00 € 264,60 €  
    Модули на Елементи от основи. Сечения определени от потребителя: 588,00 € 529,20 €  
    [M] Подпорни стоманобетонни стени 588,00 € 529,20 €  
    [M] Метални шпунтове 588,00 € 529,20 €  
    Елементи за задържане на терена Пълна 1598,00 € 1.438,20 € Buy Soil retention elements here
 

Инфраструктурни съоръжения

     
    Инфраструктури 1198,00 € 958,00 € Buy Box culverts here
           
©CYPE Bulgaria - БЪЛГАРИЯ - тел.:(+359) 2 42 65 005 - (+359) 886 439 699
Начало | CYPE | Продукти | Пишете ни
Испански | Френски | италиански | Испанcки-Мексико | Португалски | Английски | Други дистрибутори
CYPE. Софтуер за Архитектура, Инженерство и Конструкция